AIS Futsal Thai League

23 SEP 2018

3 - 5

ศรีปทุม ฟุตซอลคลับ

ห้องเย็นท่าข้าม

SL

KICK-OFF 18:00

โรงยิม ม.ศรีปทุม ชั้น12 บางเขน

 • 8'
  No.88 WENDEL DA SILVA MENDES
 • 10'
  No.20 ธนากร ใจเวช
 • No.5 พู่กัน โด่งดัง
  18'
 • No.81 William A.F. Dos Santos
  24'
 • 29'
  No.19 FRANCISCO EDSON DA SILVA
 • 30'
  No.20 ธนากร ใจเวช
 • No.24 วิวัฒน์ ไทยเจริญ
  35'
 • 38'
  No.21 คมพล พิภพ
 • No.19 บงกชธร ทนคง
  39'
 • 39'
  No.20 ธนากร ใจเวช
 • No.4 ปิยพันธ์ุ รัตนะ
  39'
 • 39'
  No.29 คฑาวุธ ภู่พันธ์
 • 3'
  No.89 Ramon Pavao De Sousa
 • 14'
  No.89 Ramon Pavao De Sousa
 • 15'
  No.6 สามารถ กาฬภักดี
 • No.11 นำทาง โง้วเจริญไพศาล
  24'
 • No.29 ชนาธิป จิตวิบูลย์
  27'
 • No.9 นที ธุศิริ
  29'
 • No.32 เกียรติยศ แฉล้มเขตร์
  36'
 • 38'
  No.7 วัชรินทร์ นมัสการ
 • No.32 เกียรติยศ แฉล้มเขตร์
  40'

2 - 2

ราชนาวี

สุราษฏร์ธานี

SL

KICK-OFF 16:00

ภูติอนันต์ (บางนา)

 • 9'
  No.19 นพรุจ เชื้อหมอดู
 • No.10 อิทธิชา ประภาพันธ์
  18'
 • 24'
  No.7 ปรัญญา ศรีมันตระ
 • 27'
  No.19 นพรุจ เชื้อหมอดู
 • 28'
  No.39 ทศวรรษ โพธิ์ทอง
 • No.21 YUTA TOKUTAKE
  28'
 • No.23 มานะชัย สุโพธิ์
  33'
 • No.23 มานะชัย สุโพธิ์
  35'
 • 35'
  No.8 Rosencler De Carvalho

2 - 8

CAT FC

พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี

SL

KICK-OFF 16:00

ม.นอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่

 • 1'
  No.11 นัฐวุฒิ ศรีหรั่งไพโรจน์
 • 5'
  No.6 วีระศักดิ์ ศรีไชย
 • No.19 ภานุพงศ์ หินนอก
  6'
 • 10'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
 • 11'
  No.7 กฤษดา วงษ์แก้ว
 • 12'
  No.14 สรศักดิ์ พูนจังหรีด
 • 15'
  No.19 อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ
 • 18'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
 • 19'
  No.10 Andre Thiago Grahl
 • 31'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
22 SEP 2018
 • No.3 จักรพล ศรีนารา
  3'
 • No.3 จักรพล ศรีนารา
  4'
 • 8'
  No.42 ธนากร เพ็ญพกูล
 • 9'
  No.26 เกียรติศักดิ์ กันทะสอน
 • No.99 วิวัฒน์ ศรียานงค์
  9'
 • No.69 ชาคริต ดีใจ
  16'
 • No.3 จักรพล ศรีนารา
  17'
 • No.99 วิวัฒน์ ศรียานงค์
  18'
 • 30'
  No.11 อนันท์วัช ทรัพย์อุดม
 • No.21 ธีระพงษ์ จันสกุลวิบูลย์
  33'
 • No.5 Francisco Jackson
  36'
 • No.21 ธีระพงษ์ จันสกุลวิบูลย์
  37'
 • 39'
  No.42 ธนากร เพ็ญพกูล
 • No.2 อนุชา ลาพันธ์
  39'
 • No.5 Francisco Jackson
  39'
 • 40'
  No.30 อิทธิพล รุ่งแจ้ง

3 - 2

ม.เกษมบัณฑิต

สิงห์ สมุทรสาคร เอฟ ซี

SL

KICK-OFF 16:00

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี

 • 8'
  No.7 เอกสิทธิ์ แก้วคงเมือง
 • 16'
  No.9 สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว
 • 29'
  No.32 อนุชา แซ่ลิ้ม
 • No.9 จัหจาห์ อันเวอร์ บัตต์
  33'
 • 37'
  No.16 จักริน ต้นเนียม
 • 37'
  No.32 อนุชา แซ่ลิ้ม

2 - 1

แบงค็อก บีทีเอส เอฟซี

การท่าเรือ เอเอสเอ็ม

SL

KICK-OFF 14:00

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี

 • No.25 อนุวัฒน์ สระเกตุ
  25'
 • No.29 ธีร์ดนัย ยาเขียว
  29'
 • No.11 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา
  33'
 • No.7 พีระพล สัตย์ซื่อ
  35'
 • 40'
  No.22 อนุกูล มินิ